Koskenkylän pienviljelijäyhdistys

Koskenkylän Pvy on vuonna 1928 perustettu yhdistys maatalouselinkeinon kohottajaksi.Toiminnan alkuvuosina yhdistys järjesti maatalouteen liittyviä kursseja ja retkiä ja perusti mm. sonniosuuskunnan. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla ja tapahtumilla, joita olivat mm. orjahuutokauppa ja iltamat. Yhdistyksen toimintaan on kuulunut myös yhteisten laitteiden ja koneiden hankinta sekä jäsenten osallistuminen erilaisiin taitokilpailuihin.

Koskenkylän Pvy on edelleen aktviisesti toimiva yhdistys, jonka kautta toimii muun muassa Saarijärven alueen maatalousyrittäjien yhteishankintarengas. Hankintarenkaassa on mukana yli 100 maatilaa. Kesäisin Pvy työllistää kylän nuoria omalle kylälle.