Päivä Onnenlaaksossa -hanke

Koskenkylä – Lehtola – Muittari – Riekon kylillä, Saarijärvellä, eletään täysillä lähellä luontoa. Maaseutuko hiljentymässä? Ei toden totta ole. Ja sen me haluamme näyttää –  pullikoida maaseudun autioitumispuheita vastaan.

Kyläkunnallamme järjestettiin kolme Päivä Onnenlaaksossa -tapahtumaa vuosina 2016-2018. Kahtena ensimmäisenä vuonna tapahtuma järjestettiin hankkeen avulla ja kolmantena vuonna kokonaan talkoovoimin. Päivät onnistuivat yli odotusten ja jokaisena vuonna kyliimme tutustui 1000-2000 vierailijaa!

Tältä sivustolta löydät tapahtumien kohteiden tiedot kultakin vuodelta.

”Hankkeella tuetaan Päivä Onnenlaaksossa -tapahtumaa.  Tapahtuman tavoitteena on avata yhdeksi päiväksi Saarijärvellä olevat kylät, Koskenkylä ja Lehtola, kaikille kiinnostuneille. tapahtumassa esitellään kylien historiaa, kulttuuritarjontaa ja monipuolista luontoa. Tavoitteena on luoda uskoa siihen, että maaseudun pienet kylät voivat kehittyä ja olla elinvoimaisia sekä pullikoida maaseudun tyhjentymistä vastaan, ja tuoda näkyväksi nykypäivän maaseutuelämää, asumista, elinkeinoja, luontoa ja mahdollisuuksia sekä maaseudun merkitystä kansantaloudelle.

Tapahtumalla houkutellaan uusia asukkaita sekä matkailijoita kylille, parannetaan alueen asukkaiden yhteistyötä, verkostoitumista, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tapahtumalla aktivoidaan nuoria tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen ja työllistetään heitä järjestelyissä. Tapahtuman innoittamana siistitään alueen teiden ja vesistöjen varsia ja pihapiirejä. Tapahtumalla pyritään saamaan paikalle 350 ulkopuolista vierasta tutustumaan kyliin ja niiden toimintaan, sekä erityisesti paikallistason päättäjiä sekä virkamiehiä näkemään maaseutuelämää käytännön tasolla ja viemään viestiä maaseutuelämän eri puolista päättäjätahoille.”

(ELY-keskuksen rahoituspäätös 15.3.2016)

Kokonaisrahoituksesta on EU-rahoitusta 8400 euroa.

lippu_ja_rahaston_nimi_ Logo_Leader_RGB_